Truy vấn dữ liệu đầu vào

[Layout Button]
[Hidden Field's Headers]
Hidden Fields
[Filter Area Headers]
Filter Area
[Row Area Headers]
Row Area
Tên chỉ tiêu
[Column Area Headers]
Column Area
Quý
[Data Area Headers]
Data Area
Số liệu
Update
Drop Filter Fields Here
Số liệu
Quý(Ascending)[Filter]
Tên chỉ tiêu(Ascending)[Filter]
CPI (Theo cùng kỳ năm trước =100 )
GDP (tỷ đồng) - Theo giá 2010
GDP dịch vụ (tỷ đồng) - Theo giá 2010
Hệ số giảm phát GDP (%)
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (tỷ đồng) - Theo giá 2010
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (tỷ đồng) - Theo giá 2010
Tổng đầu tư toàn xã hội (tỷ đồng)
The chart showing CPI (Theo cùng kỳ năm trước =100
) series, GDP (tỷ đồng) - Theo giá 2010
 series, GDP dịch vụ (tỷ đồng) - Theo giá 2010
 series, Hệ số giảm phát GDP (%) series, Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (tỷ đồng) - Theo giá 2010
 series, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (tỷ đồng) - Theo giá 2010
 series, Tổng đầu tư toàn xã hội (tỷ đồng) series.
Lựa chọn kiểu biểu đồ: Hiển thị tùy chọn
v
Chiều rộng (px):
Chiều cao (px):

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội Quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Trưởng ban biên tập: PGĐ. Tạ Đình Xuyên
Địa chỉ: Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT - MPI Building Ngõ 8B, Phố Tôn Thất Thuyết,Q. Cầu Giấy,  Hà Nội.
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap.ttdb@gmail.com